Moisture.IQ Analyzer

תגיות קשורות PanametricsIQ הוא מנתח רב ערוצים שניתן ליישם בכל מקום שבו לחות משפיעה על איכות, יעילות או ביצועים של מוצר או תהליך. מדידות לחות בגזים ונוזלים שאינם מים וחמצן (אופציונלי) גזים.

מותגים:תגיות קשורות PanametricsIQ הוא מנתח רב ערוצים שניתן ליישם בכל מקום שבו לחות משפיעה על איכות, יעילות או ביצועים של מוצר או תהליך. מדידות לחות בגזים ונוזלים שאינם מים וחמצן (אופציונלי) גזים. מתוכנן להתקנים קבועים, הוא משמש בשילוב עם Panametrics Moisture Image Series ו- M-Series ניווט לחות לתעשייה.

 

 

 

 

• פטרוכימיה

• גז טבעי

• גזי תעשייתי

• חצי מוליך

• טיפול גז / חום

• ייצור חשמל

• מייבש אוויר

• תרופות

• תעופה

Moisture.IQ Analyzer