עברית

משדר נקודת טל AMT

דגם AMT הוא משדר נקודת טל בעל שני חוטים 4-20mA בלולאה, המשמש למדידה רציפה של לחות בגז תהליך או באוויר דחוס. ניתן גם להגדיר את משדר ה-AMT מבית היצרן כדי להוציא אות ליניארי של 4-20mA עבור כל יחידת לחות אחרת, למשל ppm(v), ppm(w), g/m3, lb/MMSCF וכו’. אלמנט החישה Ultra High Capacitance הוא ארוך מתמשך ומציע רגישות מעולה, חזרתיות ומהירות תגובה. כל יחידה מסופקת עם תעודת כיול, הניתנת למעקב לתקני לחות בינלאומיים, המאמתת דיוק לנקודת טל של ±2ºC. המשדר משלב גם תכונת כיול אוטומטי (AUTOCAL), המאפשרת למשתמש לבצע כיול/בדיקת טווח בשטח.