מתג מפלס נוזלים לא פולשני SpotCheck Series 1000

SpotCheck הוא מתג מפלס נוזל או זרימה/ללא זרימה המהדק לשימוש ביישומים שבהם הימנעות ממגע חיונית. החיישן מהודק חיצונית לדופן הצינור או הכלי. שיטת המדידה מתאימה לפלדה, פלסטיק או זכוכית בעובי של עד 50 מ"מ.

מותגים: