Echomax XPS

מתמרי Echomax® XPS משתמשים בטכנולוגיה קולית למדידת רמה במגוון רחב של נוזלים ומוצקים. המתמרים ניתנים לטבילה מלאה, עמידים בפני אדים וכימיקלים קורוזיביים וניתנים להתקנה ללא אוגנים. סדרת XPS מציעה גרסאות לטווחי מדידה שונים של עד 30 מ’ (100 רגל) ועד מקסימום. טמפרטורה של 95 מעלות צלזיוס (203 מעלות פרנהייט). במהלך הפעולה, מתמרי EchoMax פולטים פולסים אקוסטיים בקרן צרה. מוניטור הרמה מודד את זמן ההתפשטות בין פליטת הדופק לבין ההשתקפות שלו (הד) כדי לחשב את המרחק.

מותגים: