OctTemp2000 לוגר נתוני טמפרטורה של צמד תרמי שמונה ערוצים

ה-OctTemp2000 הוא לוגר נתוני טמפרטורה של שמונה ערוצים עם צמד תרמי עם LCD. המכשיר כולל סטטיסטיקות מינימום, מקסימום וממוצע על המסך, כמו גם מסך גרפי הניתן להגדרה על ידי המשתמש המאפשר הצגת כל שילוב של ערוצים. המכשיר מקבל צמדים תרמיים מסוג J, K, T, E, R, S, B ו-N. ה-OctTemp2000 אידיאלי עבור מגוון יישומים, בין אם זה ניטור טמפרטורה מרחוק, או מספר נקודות במיקום מרכזי. נתונים מכל הערוצים נרשמים בו זמנית ומוצגים על המסך לניטור בזמן אמת. לאחר מכן ניתן להוריד אותו למחשב לניתוח נוסף. קיבולת זיכרון מתקדמת מאפשרת למכשיר זה למדוד ולהקליט נתונים של עד 500,000 קריאות לכל ערוץ.

מותגים: