PR140

ה-PR140 הוא לוגר נתוני לחץ המיועד לשימוש באימות חיטוי ומיפוי. לוגר נתונים קשיח זה יכול לעמוד בטמפרטורות של עד 140 מעלות צלזיוס וצלול לחלוטין (IP68). PR140 הוא לוגר נתוני לחץ מנירוסטה. דיוק של ±0.03 בר (±0.435 PSI), על פני טווח טמפרטורות רחב, מ-20°C עד +140°C (68°F עד 284°F). ניתן לתכנת את ה-PR140 לבצע קריאות בתדירות של פעם בשנייה (1 הרץ), ויש לו זיכרון לא נדיף שיכול לאחסן עד 32,700 מדידות. לוגר הנתונים PR140 קל לשימוש עם תחנת עגינה IFC400, חיבור למחשב וניתן להפעיל, לעצור או להוריד את המכשיר. תוכנת MadgeTech. נתונים גרפיים, טבלאיים וסיכום מסופקים לניתוח וניתן לצפות בהם ב-PSIA, mmHg, bar, Torr ו-kPa. ניתן גם לייצא את הנתונים באופן אוטומטי ל-Excel® לצורך חישובים נוספים.

מותגים: