משדר HT60 RH/טמפ'/נקודת טל

סדרת HT60 היא משדר ליישומי לחות יחסית, טמפרטורה ונקודת טל או לחץ ברומטרי ומציעה חישובים פסיכומטריים רבים אחרים. שלוש המדידות בבדיקה אחת מאפשרות למשתמש הקצה גמישות כאשר אילוצי מקום מהווים דאגה. הסדרה מוגדרת עבור יישומי קיר ותעלות ומציעה קצוות חיישנים הניתנים להחלפה בשטח כאשר ההחלפה היא בטווח של ±1%.

מותגים: