עברית

DewGen - מחולל נקודות טל דיוק גבוה

ה-Edgetech DewGen הוא מחולל נקודת טל זרימה מחולקת שיכול ליצור נקודות טל מ-+15°C לנקודות כפור של -80°C. גז המקור הוא בדרך כלל חנקן יבש וניתן להשתמש בו כעצמאי או לשימוש עם Edgetech DewMaster עם חיישן נקודת טל במראה מצונן S3 וכתוצאה מכך מערכת מדויקת מאוד, ש”ח. ה-DewGen יכול ללכת לכל מקום שצריך, במעבדה או בשטח.

BRANDS: