עברית

DPI 880 - כייל רב תכליתי

ה-DPI 880 הוא מכייל רב תכליתי קומפקטי במיוחד ופשוט לשימוש לבדיקה, הגדרה וכיול של כמעט כל פרמטרי התהליך. הוא קטן ב-35% מדגמים תחרותיים והתצוגה המונעת בתפריט דמוי חלונות פירושה פחות מקשים וממשק פשוט וקל יותר להבנה. יכולת רישום הנתונים של ה-DPI 880 פירושה שהמשתמשים אינם צריכים עוד לשאת כלי הקלטה נוספים.

BRANDS: