ADTS 505

ה-ADTS 505 הוא ערכות בדיקת נתוני אוויר קומפקטיות ובדיוק גבוה. עיצוב קו הטיסה התפתח כתוצאה ממחקר ופיתוח מתמשך של GE Infrastructure Sensing, משוב לקוחות וניסיון שנצבר מייצור אלפי בקרי לחץ אוטומטיים. זה אפשר לייעל את הביצועים, קלות התחזוקה ופשטות התפעול.

מותגים:

מוצרים קשורים