DPI 620G Genii IS

ה-GE Druck DPI620 Genii IS מכייל בטוח באופן מהותי ו-HART©/Foundation Fieldbus Communicator הוא מכייל חשמלי, תדר וטמפרטורה קומפקטי במיוחד ומתקשר HART מספק יכולות מדידה ומקור בו-זמנית להגדרה, בדיקה וכיול של רוב סוגי מכשירי התהליך, כולל משדרים, מתמרים, מדידים/אינדיקטורים, מתגים, גלאי קרבה, מונים, RTDs, תרמי-צמדים וממקמי שסתומים. DPI 620 Genii משלב גם תחנות לייצור לחץ ומודולי לחץ כדי לאפשר בדיקות לחץ וכיולים.

מותגים: