ADTS 403

מערכת בדיקת נתוני האוויר ADTS 403 Druck מבית GE מדידה ובקרה מיועדת לתעשיית התעופה האזרחית, עם גרסה סטנדרטית צבאית זמינה גם כן. מערכת בקרת הלחץ Ps ו-Pt הדו-ערוצית משמשת לכיול או אימות מדויק של סטטיקת פיטוט מטוסים והיא תואמת לדרישות מינימליות מופחתות של הפרדה אנכית (RVSM). מיועד לשימוש במעבדת אוויוניקה או מטוס ATE באסדות. עם אפשרויות פרוטוקול תקשורת רחבות לאינטגרציה עם תוכנות PC או כתחליף ישיר ל-Plug & Play עבור Honeywell Sperry

מותגים: