מגברי טריפ

מגברי טריפ הם חלק נפוץ במערכות בטיחות בתעשייה הימית, בהם פיקוח על דודי קיטור הנפט. כך, מגברי הטיול מתבוננים בתהליך, שולטים במשאבות ובמבער עקב מפלס המים ולחץ הקיטור ומשמיעים אזעקה למשל במפלס מים גבוה או נמוך לא מתאים. מטבע הדברים, בקרת הדוד היא שאלת בטיחות, ולכן, מגברי הנסיעה חייבים להיות מאוד אמינים ומדויקים.

מותגים: