תצוגה קדמית 4501

ממשק תקשורת עם מקשים קדמיים לשינוי פרמטרים תפעוליים בסדרות PR Electronics 4000 ו-9000. טקסט העזרה הגלילה בתצוגה זמין ב-7 שפות ומנחה את המשתמש ללא מאמץ בכל שלבי ההגדרה. ה-4501 מועבר בקלות ממודול אחד לאחר, ובכך ניתן להעתיק את התצורה למודולים אחרים מאותו סוג. כאשר הוא מותקן בתהליך, ה-4501 מציג נתוני תהליך וסטטוס מודול.

מותגים: