מד מפלס נוזלים לא פולשני VesselCheck

VesselCheck הוא מגוון רב-תכליתי ומדויק ביותר של מערכות מדידת רמת נוזלים לא פולשניות, הכוללות יחידת עיבוד אותות ומקלטי משדר אולטרא-קוליים. מהדק על הרכבה קלה, פלט 4-20mA או 0-5VDC, מחשב את אחוז הגובה או הנפח.

מותגים: