OxyT-RA

משדר חמצן דו-חוטי בלולאה של 4-20 mA דגם OxyTrans הוא דרך קלה לשימוש, מדויקת וחסכונית למדידת חמצן ברמות עקבות ואחוזים. תצוגה פשוטה וכיול נקודתי מאפשר התחלה מהירה של המכשיר. טווח מדידה היחידה תציע טווחים בין 0-100 עמודים לדקה, 0-1,000 עמודים לדקה, 0-10,000 עמודים לדקה של חמצן. 0-1% עד 0-25% O2. חיישן ה- OxyTrans משתמש בתא דלק מיוחד למדידת ריכוז החמצן. החיישן עומד בדרישות התעשייתיות לדיוק, רגישות, קל לשימוש וחיי תפעול.

מותגים: