מד לחות DewTrak II במראה צונן

משדר נקודת טל / לחות DewTrak II הוא מד לחות במראה צינה אופטי שנועד למדוד באופן רציף את תכולת הלחות בגזים. המכשיר מופעל על ידי 24Vdc. ה-DewTrak II משתמש בעקרון עיבוי טמפרטורת נקודת הטל במראה המצונן כדי לקבוע את ריכוז אדי המים בתערובות גזים, ובמדחום עמידות פלטינה למדידה מדויקת של טמפרטורה זו. היציאות כוללות 4 עד 20mA, 0 עד 5 Vdc, או 0-10Vdc ויציאה טורית RS232 וכן מגעי ממסר מבודדים חשמלית.

מותגים: