עברית

UPS II Smart Loop כייל למיליאמפר

מכייל הלולאה של UPS-II הוא כלי מתקדם לכיול תהליך כף יד. הוא יכול להפעיל (24 VDC) ולקרוא משדרי 2 חוטים כדי לבצע כיולי שדה. זרמי המוצא ניתנים להתאמה לרזולוציה של 10 מיקרואמפר הן בסימולציית המקור והן במשדר.

BRANDS: