עברית

סדרת DPI 740

ה-DPI 740 הוא ברומטר דיוק נייד המופעל באמצעות סוללה, המספק יכולות יוצאות דופן באריזה ידנית. ניתן להשתמש במכשיר זה בבטחה הן ביישומי מעבדה והן בשטח כהתקן ייחוס ברומטרי ממדרגה ראשונה, כאשר תקופת הכיול מחדש המומלצת היא שנה אחת .

BRANDS: