לוגר נתוני טמפרטורה TCTemp2000

TCTemp2000 הוא מחבר נתוני טמפרטורה מבוסס thermocouple עם מחבר חשמל LCD ומקיר קיר.

מותגים:

מקלדת 8 כפתורים ו- LCD מספקים גישה נוחה לסטטיסטיקות נוכחיות (מינימום, מקס, ממוצע), מצב ההקלטה, אפשרויות תצוגה ומידע כיווני. TCTemp2000 יכול להיות מתוכנן להתחיל עד 6 חודשים מראש עם קיבולת אחסון של 262,143 קריאות זמן ותאריך.

טמפרטורות חשמליות נמכרות בנפרד.

• Digital Display
• Accepts a Variety of Thermocouples
• Memory Capacity of 262,000+ Readings
• Compatible with the latest MadgeTech 4 Software
• Starting, stopping, and downloading simple and easy
• Graphical, tabular, and summary data is provided for
• Can be viewed as customizable engineering units

TCTemp2000 Data Sheet
TCTemp2000 Product User Guide