Stratus® ztC™ Edge 200i and 250i

הדור השני של ztC Edge הוא פלטפורמת מחשוב מאובטחת, קשוחה ואוטומטית ביותר, המסייעת לארגונים חסרי עובדים לשפר את הפרודוקטיביות, להגביר את היעילות התפעולית ולהפחית את הסיכון בזמן השבתה בקצה הרשתות הארגוניות שלהם.

מותגים:

תוכנן עבור OT (טכנולוגיה תפעולית) ו-IT (טכנולוגיית מידע), ztC Edge קל לפריסה ולאבטחה, קל לניהול מקומי ומרוחק וקל לתחזוקה ושירות. ניטור עצמי, הגנה עצמית וסנכרון עצמי, ztC Edge חוסך לחברות זמן וכסף. עם הווירטואליזציה המובנית, ההגנה האוטומטית, יכולת הפעולה ההדדית התעשייתית, יכולת ניהול ה-OT ויכולת השירות בשטח, ztC Edge מאפשרת אספקה מהירה וקלה של יישומי קצה וירטואליזציה זמינים מאוד וסובלני תקלות.

Stratus ztC Edge היא פלטפורמת מחשוב מאובטחת, קשוחה ואוטומטית ביותר, המאפשרת אספקה מהירה ויעילה של יישומים אמינים קריטיים לעסקים במיקומים מרוחקים וחסרי צוות בקצה הרשתות הארגוניות. תכונות כמו וירטואליזציה מובנית, אבטחה מפושטת, יכולת פעולה הדדית תעשייתית, יכולת ניהול OT, מקדם צורה קשיח, הגנה אוטומטית, יכולת שירות בשטח ושירותים משלימים, עוזרות לחברות להגביר את הפרודוקטיביות, תוך מזעור הסיכון בזמן השבתה.

ztc-edge-200i-250i COMP