SITRANS FM MAG 6000

ה-SITRANS FM MAG 6000 הוא משדר מבוסס מיקרו -מעבד שתוכנן לביצועים גבוהים, התקנה קלה, הפעלה ותחזוקה. המשדר חזק ומתאים ליישומים אופציונליים, בעל דיוק מדידה של ± 0.2% מקצב הזרימה וניתן להרכיבו מודולי תקשורת אופציונליים.

יישום
מדי הזרימה של SITRANS FM מתאימים למדידת הזרימה
של כמעט כל הנוזלים, המשחות והמשחות המוליכות חשמל.
את היישומים העיקריים ניתן למצוא ב:
• מים ושפכים
• תעשיות כימיות ותרופות
• תעשיות מזון ומשקאות
• ייצור חשמל ושירות

ה-MAG 5000/6000 הם משדרים עם תצוגה אלפאנומרית מובנית במספר שפות. המשדרים מעריכים
האותות מהחיישנים האלקטרומגנטיים הקשורים וגם למלא את המשימה של יחידת אספקת חשמל המספקת את
סלילי מגנט עם זרם קבוע. מידע נוסף על חיבור, אופן פעולה והתקנה ניתן למצוא בדפי הנתונים של החיישנים. תצוגות ובקרה ניתן לבצע את פעולת המשדר באמצעות:
• יחידת בקרה ותצוגה
מתקשר HART
• תוכנת PC/מחשב נייד ותוכנת SIMATIC PDM באמצעות תקשורת HART
• תוכנת PC/מחשב נייד ותוכנת SIMATIC PDM באמצעות תקשורת PROFIBUS או Modbus

מותגים:

ה-SITRANS FM MAG 6000 הוא משדר מבוסס מיקרו -מעבד שתוכנן לביצועים גבוהים, התקנה קלה, הפעלה ותחזוקה. המשדר חזק ומתאים ליישומים אופציונליים, בעל דיוק מדידה של ± 0.2% מקצב הזרימה וניתן להרכיבו מודולי תקשורת אופציונליים.

יישום
מדי הזרימה של SITRANS FM מתאימים למדידת הזרימה
של כמעט כל הנוזלים, המשחות והמשחות המוליכות חשמל.
את היישומים העיקריים ניתן למצוא ב:
• מים ושפכים
• תעשיות כימיות ותרופות
• תעשיות מזון ומשקאות
• ייצור חשמל ושירות

ה-MAG 5000/6000 הם משדרים עם תצוגה אלפאנומרית מובנית במספר שפות. המשדרים מעריכים
האותות מהחיישנים האלקטרומגנטיים הקשורים וגם למלא את המשימה של יחידת אספקת חשמל המספקת את
סלילי מגנט עם זרם קבוע. מידע נוסף על חיבור, אופן פעולה והתקנה ניתן למצוא בדפי הנתונים של החיישנים. תצוגות ובקרה ניתן לבצע את פעולת המשדר באמצעות:
• יחידת בקרה ותצוגה
מתקשר HART
• תוכנת PC/מחשב נייד ותוכנת SIMATIC PDM באמצעות תקשורת HART
• תוכנת PC/מחשב נייד ותוכנת SIMATIC PDM באמצעות תקשורת PROFIBUS או Modbus