SITRANS FM MAG 3100 P

חיישן SITRANS FM MAG 3100 P נועד לעמוד במפרטים הנפוצים ביותר בתעשיות הכימיות והתהליכיות. יש לו ספינות PTFE או PFA ואלקטרודות Hastelloy שהן השילוב האידיאלי. הקונסטרוקציה המרותכת במלואה מספקת קשיחות שמתאימה כמעט לכל יישום זרימה.

מותגים:


חיישן SITRANS FM MAG 3100 P נועד לעמוד במפרטים הנפוצים ביותר בתעשיות הכימיות והתהליכיות.