מערכת אימות אלחוטית RF ValProbe

הלוגרס מיועדים לתפעול במחסנים, תאים, מקררים ומקפיאים. לוגרים יש חיישן RH פנימי וחיישן טמפרטורה פנימי או חיצוני. ישנה אפשרות לקרוא כניסות של 4/20mA, 0-10v או מתג מגע. חיישן RH פנימי: טווח 0-100%RH, דיוק 2%RH טמפרטורה פנימית: טווח -20°C עד 60°C, דיוק 0.5°C טמפרטורה חיצונית: טווח -200°C עד 200°C, דיוק 0.1°C עד 0.3°C חיי סוללה: למשל 2 שנים @ 1 דקה קצב דגימה הלוגים מאחסנים עד 10,000 דגימות לכל חיישן המאפשרים את הפעולה כלוגר נתונים אם תקשורת RF אינה אפשרית, למשל לוגר אחד המוצב בתעלת פליטה של HVAC במחסן. הלוגר יחדש את העברת הנתונים ברגע שהוא נמצא בתקשורת RF עם תחנת הבסיס או לוגר אחר.

מותגים: