PV211 – משאבת לחץ פניאומטית ואקום

משאבת היד הפניאומטית PV 211 היא קלת משקל ואיכות גבוהה בשילוב של עד 40 בר לחץ ומשאבת ואקום של 95%. הוא תוכנן לספק לחצים פנאומטיים מרביים ביעילות וללא מאמץ. ה-PV 211 יכול לשמש כמשוואת לחץ נייד בשילוב עם התקני חיווי לחץ שונים. יחידת דיוק זו כוללת מערכת הגנה על לחץ מתכווננת כסטנדרט. PV211 יכול להיות מסופק בערכת בדיקה מלאה הכוללת מארז קשיח, מתאמי צינורות ומד בדיקה דיגיטלי DPI 104 (קוד הזמנה: PV211-104-P).

מותגים: