PV210 – משאבת יד פנאומטית בלחץ נמוך

המשאבה הידנית הפנאומטית בלחץ נמוך PV 210 ניידת לחלוטין, קלה לשימוש ויוצרת לחצים פניאומטיים מוואקום ועד 3 בר. זהו כלי אידיאלי לבדיקות כיול על משדרי לחץ נמוך, מתגי לחץ נמוך, מחוונים, מקליטים ובקרים. ניתן להשתמש ב-PV 210 כהשוואת לחץ נייד בשילוב עם התקני חיווי לחץ שונים. יחידת דיוק זו כוללת הגדרת שחרור לחץ ייחודית המתכווננת למשתמש, המאפשרת הגדרה של לחץ מרבי להגנה על DUTs מפני לחץ יתר.

מותגים: