OQSx-G2 IM Integrated Real Time

אנליזה בזמן אמת של תנאי שמן וניתוח פתרון משולב עבור יישומים בעלי נפח גבוה, רגישים עלויות. מזהה ומדידה את כל השימוש והזיהום בכל שמן. אידיאלי ליישומי רכב ואפילו יישומים אחרים בגודל גבוה.

מותגים:

אנליזה בזמן אמת של תנאי שמן וניתוח פתרון משולב עבור יישומים בעלי נפח גבוה, רגישים עלויות. מזהה ומדידה את כל השימוש והזיהום בכל שמן. אידיאלי ליישומי רכב ואפילו יישומים אחרים בגודל גבוה.

Tan Delta מספק יצרני ציוד OEM עם פתרונות מותאמים אישית לחלוטין, משולבים ואופטימיזציה עלויות.

הנתונים הטכניים להלן יכולים לשמש להנחיות המבוססים על פרמטרים טיפוסיים, אך Tan Delta תעבוד עם OEM כדי לעמוד במפרט הפרויקט הנדרש שלהם ולמלא את הסטנדרטים וההסמכה הרצויים.

 

 

 

Data-Sheet-OQSx-IM-Sensor