סדרת LPM/LPX1000

משדר הפרש לחץ רטוב/רטוב מסדרת LP 1000 מתאים באופן אידיאלי לשימוש בניטור ובקרה של HVAC בחדר נקי. המכשיר מציע מספר שיפורים על פני חיישנים מסורתיים כגון שיכוך נגיש למשתמש, יציבות מצוינת לטווח ארוך ופעולת דיפרנציאל רטוב/רטוב שבו נוזלים מוליכים עשויים להיות חשופים לסרעפות המדידה. עבור יישומים שבהם משדר הלחץ יותקן בתוך אחד מאזורי הלחץ, ה-LPM/LPX 1000 זמין בתצורת לחץ רטוב/רטוב שבו יציאת הלחץ השנייה מבוטלת, על ידי הוצאת החיישן ישירות לאטמוספירה. ה-LP 1000 סדרת משדר הפרש לחץ רטוב/רטוב מתאים באופן אידיאלי לשימוש בניטור ובקרה של HVAC בחדר נקי.

מותגים: