ממשקי IS

בטיחות פנימית, IS, ממשקים מיושמים בין חיישני התהליך לבין מערכת הבקרה העיקרית. האות המשודר מממשקי ה-IS יכול להיות אנלוגי, דיגיטלי או HART®. מזגני האות IS עומדים בתקנים האירופיים והאמריקאים כאחד, מותאמים להנחיית ATEX ועומדים בדרישות ה-EN 50014, EN 50020 ו-EN 50282-1-1. ממשקי PR Electronics IS פועלים באזורים המסוכנים הפוטנציאליים הבאים: קבוצה 2 (תעשיית פני השטח) אזורים: אזורים 0, 1, 2 עבור גז, ערפילים ואדים דליקים וכן אזורים 20, 21, 22 עבור אבק דליק.

מותגים: