עברית

DGS-001 דיפרנציאל DWT

ה-Stiko DGS-001 הוא בודק משקל מת המופעל בצורה פניאומטית המשמש לכיול מדי בדיקה, מתמרים ומשדרים בלחצי קו של עד 20 MPa. המערכת מורכבת מהרכיבים העיקריים הבאים: סט מסה של מכלול בוכנה פלטפורמת בודק משקל מת להשלמת המערכת יש צורך בבקר לחץ ייעודי ללחץ כמו GPR200 פלוס חומרת חיבור.

BRANDS: