עברית

COP 4000/7000

בקר לחץ השמן COP7000 נועד לכוונן ולשלוט באופן ידני במעגלים הידראוליים בעלי נפחים פנימיים נמוכים כגון בודק משקל מת או כיול התקן בבדיקה (DUT). יצירת לחץ ל-70 Mpa / 7000 בר עם מעגל לחץ נמוך ושסתומים להגנה בטיחותית.

BRANDS: