עברית

1276-VPAC ניטור דליפות שסתומים מקוונים עבור נפט וגז

תת-המערכת 1276-VPAC בטוחה באופן מהותי מספקת ניטור וכימות דליפות שסתומים מקוונים עם יציאות של 4-20ma עבור DCS מפעל.

BRANDS: