עברית

COP 700/1400

משאבת בדיקת ההשוואה COP700/COP1400 הידראולית (מים או שמן) נועדה לבדוק מד לחץ/משדר על ידי השוואת המכשיר עם תקן לחץ מדויק גבוה. הבוחן הוא בעל מבנה חזק ופשוט. משאבת בורג מייצרת 700 או 1400 בר עם מאגר נוזלי שסתום ו-2 חיבורי לחץ.

BRANDS: