מאיצי גז מונעי גז מסדרה 5G

מאיצי גז מונעים באוויר מתאימים לדחיסה ללא שמן של גז ואוויר כאחד. ניתן להשתמש במגברי לחץ גז מונעים באוויר באזורי אקס ועם גזים מסוכנים. גז בוסטרים משמשים לרוב עם גזים תעשייתיים כגון חנקן, ארגון, אוויר, פחמן דו חמצני, הליום, מימן, גז טבעי, חמצן וקסנון. ניתן לדחוס גזים תעשייתיים ללחצים של עד 30,000 psi

מותגים: