עברית

משדרי טמפרטורה

משדרי הטמפרטורה של PR electronics מכסים כל יישום בהעברת אותות RTD ו-TC לתקשורת mA, mV, HART®, PROFIBUS® PA ו-FOUNDATION™ Fieldbus.