חיישן טמפרטורה מהדק

חיישן טמפרטורה מהדק עבור יישומים סניטריים מספק מגוון רחב של חיבורי תהליך מתאימים למדידת הטמפרטורה הקלאסית. היתרונות הם במיוחד בקטרים קטנים של צינורות הם הסרה של ריתוך ואימות ריתוך ללא הפרעה לתהליך. דיוק וזמן תגובה דומים, למרות יכולת החזרה והורדה פשוטה לכיול מחדש.

מותגים: