מתמר לחץ מאמת

מתמר לחץ בעל ביצועים גבוהים עבור מערכת Validator Kaye. תוכנן לפעול על פני כל טווח הטמפרטורות האוטוקלאב הקונבנציונלי, עם טווח לחץ של 0bar עד 4bar אבסולוטי ודיוק של 10mbar ב-110°C עד 140°C. מסופק עם כיול בר-עקיבה מלא ל-ISO-17025, עם כיול לחץ המבוצע ב-23°C ו-121°C. עומד בדרישות המחמירות של EN554 ו-ISO-17665 לאימות תנאים רוויים יחד עם טמפרטורה.

מותגים: