עברית

קישור ליניארי TCI

ה-Linear Link TCI (ממשק מפיצוי טמפרטורה) מייצג פלטפורמת אלקטרוניקה חדשה ומתוחכמת ללינאריזציה של מד זרימה ותיקון צמיגות . ה- Linear Link TCI נועד לעמוד בדרישות התובעניות של תעשיית התעופה והחלל, הרכב וייצור התהליך, מספק שיפורים משמעותיים בדיוק מד הזרימה גם בתנאי טמפרטורה קיצוניים.

ה-Linear Link TCI (ממשק מפיצוי טמפרטורה) מייצג פלטפורמת אלקטרוניקה חדשה ומתוחכמת ללינאריזציה של מד זרימה ותיקון צמיגות . ה- Linear Link TCI נועד לעמוד בדרישות התובעניות של תעשיית התעופה והחלל, הרכב וייצור התהליך, מספק שיפורים משמעותיים בדיוק מד הזרימה גם בתנאי טמפרטורה קיצוניים.