ייעוץ

הערכת צרכים למפעלים בתחום הבקרה הנשענת על ניתוח תשתית בקרה קיימת, הגדרת יעדים והמלצות לתוכניות עבודה ארוכות טווח.