עברית

חיישני מהירות

מתמרי PiezoVelocity (PVT™) הם התקני מדידת מהירות פיזואלקטריים במצב מוצק. מנתחי רטט רבים מעדיפים לבחון אותות רטט במונחים של מהירות (אינץ’ לשנייה או ips) כדי להגביר את האות המעניין. PVT’s מטבעו מפחיתים אותות בתדר גבוה המאפשר מדידה טובה יותר של רטט בתדר נמוך. חיישני PVT הם למעשה מדי תאוצה עם מעגל אינטגרציה פנימי אשר יפיק פלט ביחס למהירות.