עברית

הידרופונים לגילוי נזילות

הידרופונים לגילוי דליפות של Wilcoxon Research משמשים כדי “להקשיב” לקולות של דליפות בצנרת, באתר. הידרופון לגילוי דליפות הוא חיישן פיזואלקטרי המחובר ישירות למערכת הנוזלים כדי לאפשר האזנה לאות האקוסטי המופק על ידי דליפה. לחיישן יש בסיס חוט צינור להרכבה ישירות לצנרת.